Termene

Descarcati aici ordinul nr. 39/2009 in format .pdf Descarca lista tarife in format PDF 52 kb

Cod
serviciu
Denumire serviciu UM Tarif (lei/UM) Termen in regim normal Termen in regim de urgenta
1.1 Avize si receptii
1.1.1 Aviz incepere lucrari LUCRARE 100 7 2
1.1.2 Receptie tehnica pentru lucrari de masuratori terestre ha/lucrare 200, dar max 1500 lei/200 15 5
1.1.3 Receptie lucrari fotogrammetrice ha 10, dar max 2000 15 5
1.1.4 Receptia documentelor cartografice de uz public, care nu implica masuratori lucrare 300 30 10
1.2 Furnizare date de cadastru, geodezie si cartografie
1.2.1 Inregistrari GNSS de la o statie permanenta, cu anunt prealabil cu 24 de ore ora 15 2 1
1.2.2 Servicii pozitionare GNSS in timp real – ROMPOS ora 0
1.2.3 Harti si planuri cadastrale si topografice tiparite foaie de harta 40 3 1
1.2.4 Harti si planuri cadastrale si topografice digitale – raster foaie de harta 30 3 1
1.2.5 Harti si planuri cadastrale si topografice digitale – vectorial start pe foaie de harta 120 3 1
1.2.6 Coordonate planimetrice, altimetrice si 3D punct 15 3 1
1.2.7 Copii certificate ale planurilor si hartilor foaie de plan/harta 30 3 1
1.2.8 Plan parcelar in format digital ha 5 3 1
1.2.9 Plan parcelar analogic plan 20 3 1
1.2.10 Ortofotoplan rezolutie 0,5 – 2 m km2 20 3 1
1.2.11 Ortofotoplan rezolutie 0,1 – 0,4 m km2 100 3 1
1.2.12 Aerofotograme fotograma 150 3 1
1.2.13 Mozaic ortofotoplan rezolutie 0,5 – 10 m km2 10 3 1
1.2.14 Model numeric al terenului cu densitatea punctelor cuprinsa intre 1 – 20 m km2 50 3 1
1.2.15 Model numeric al terenului cu densitatea punctelor mai mica de 20 m km2 15 3 1
2.1 Prima inregistrare a imobilelor/unitatilor individuale (u.i.)
2.1.1 Receptie si infiintare carte funciara imobil/u.i. 120 18 6
2.1.2 Receptie (nr. cadastral) imobil/u.i. 60 11 4
2.1.3 Infiintare carte funciara imobil/u.i. 60 11 4
2.2 Dezmembrare/Comasare
2.2.1 Receptie dezmembrare/comasare imobil rezultat / u.i. rezultata 60 7 3
2.2.2 Inscriere dezmembrare/comasare in cartea funciara imobil rezultat / u.i. rezultata 60 7 3
2.2.3 Dezmembrare pentru exproprieri imobil rezultat / u.i. rezultata 10 7 3
2.3 Intabulare sau inscriere provizorie
2.3.1 Drept de proprietate sau dezmembraminte in favoarea persoanelor juridice valoarea din act 0,5% 7 2
2.3.2 Drept de proprietate sau dezmembraminte in favoarea persoanelor fizice si a cultelor religioase recunoscute in conditiile legii valoarea din act 0,15% 7 2
2.3.3 Ipoteca/Privilegiu operatiune 100/imobil + 0,1% din valoarea creantei garantate 2 1
2.3.4 Imobile expropriate imobil 50 7 2
2.4 Notare
2.4.1 Fuziune/Divizare imobil 0,5% 5 2
2.4.2 Alte notari (inclusiv radierea) operatiune 60 4 2
2.5 Rectificare
2.5.1 Indreptare eroare materiala si repozitionare imobil imobil 0 1
2.5.2 Rectificare limite imobil si modificare suprafata imobil 120 15 5
2.5.3 Reconstituire carte funciara carte funciara 0 3 1
2.6 Actualizare informatii tehnice
2.6.1 Inscriere constructii imobil 60 + 0,05% din val de impozitare a constructiei 21 7
2.6.2 Extindere sau desfiintare constuctii si actualizare categorie de folosinta, destinatie sau alte informatii tehnice imobil 60 21 7
2.7 Consultare / Informare
2.7.1 Consultare documente din arhiva 15 minute 10 1
2.7.2 Extras de carte funciara pentru informare imobil 20 3 1
2.7.3 Extras de carte funciara pentru autentificare imobil 20 2 1
2.7.4 Certificat de sarcini certificat 100 5 2
2.7.5 Copii certificate din mapa de acte si carti funciare fila 5 3 1
2.7.6 Certificat privind identificarea numarului topografic / cadastral si de carte funciara proprietar/ bcpi 100 7 2
2.7.7 Extras din planul cadastral, pe ortofotoplan imobil 15 5 2
2.7.8 Eliberare duplicat TP sau duplicat Certificat Autorizare Exemplar 10 3 1
2.7.9 Schimbarea certificatului de autorizare pentru persoane fizice/juridice Certific. 100 9 3
2.7.10 Extras de carte funciara pentru informare on line
2.7.11 Copie documente arhiva on line