Întrebări frecvente

 1. Cum se poate obține un extras de carte funciară de informare online sau un extras din planul cadastral, pe ortofotoplan?
  Pentru obținerea unui extras de carte funciară de informare online se parcurg următorii pași:
  – intrați pe link-ul https://epay.ancpi.ro;
  – alegeți opțiunea de cont nou, dacă nu aveți încă deschis unul;
  – urmați pașii din procedură (alegeți un nume de utilizator – adresă de e-mail – și o parolă, introduceți numele și prenumele;
  – validați contul prin link-ul primit pe adresa de e-mail oferită;
  – alegeți apoi servicii online;
  – adăugați în coș serviciul dorit (Extras de carte funciară pentru informare online, Extras din planul cadastral, pe ortofotoplan);
  – confirmați acțiunea;
  – introduceți datele de plată (de pe cardul pe care doriți să îl folosiți)
  – efectuati plata celor 20 de RON pentru Extras de carte funciară pentru informare online sau 15 RON pentru Extras din planul cadastral, pe ortofotoplan;
  – primiți un e-mail de confirmare a plății, iar în decurs de câteva minute cererea va fi procesată și veți primi extrasul CF sau extrasul din planul cadastral.
 2. Cum se poate obține un extras de carte funciară de informare folosind alte mijloace de comunicare (fax, e-mail sau poștă)?
  Pentru obținerea unui extras de carte funciară de informare se parcurg următorii pași:
  – se completează cererea anexată mai jos;
  – se atașează dovada plății tarifului de 25 RON/imobil;
  – extrasul de carte funciară pentru informare va fi comunicat prin poștă la adresa menționată în cerere.
 3. Cum se pot obține copii ale documentelor din arhivă folosind alte mijloace de comunicare (fax, e-mail sau poștă)?
  Pentru obținerea unor copii ale documentelor din arhivă (coala evolutivă, schițe, plan de amplasament și delimitare, plan de situație, titlu de proprietate, proces verbal de punere în posesie), se parcurg următorii pași:
  – se completează cererea anexată mai jos;
  – se atașează dovada plății tarifului de 25 RON/dosar.
  – se anexează copii ale actelor de identitate;
  – Copiile documentelor vor fi comunicate prin poștă la adresa menționată în cerere.
 4. Cat reprezinta in metri patrati un iugar? Cati stanjeni intra intr-un metru patrat ? Cat reprezinta in metri patrati un ar? Cat reprezinta in ari un hectar?
  1 iugar este echivalent cu 5755 metri patrati
  1 stanjen patrat este echivalent cu 3,59665 metri patrati
  1 ar = 100 metri patrati
  1 hectar(ha) = 100 ari
 5. In cazul in care un bloc compus din apartamente proprietate personala nu este intabulat si daca nu sunt de acord toti proprietarii sa plateasca expertiza in vederea intabularii, un apartament se poate intabula individual ?
  Primul pas este intabularea blocului si deschiderea unui CF colectiv. Acest lucru se solicita de catre asociatia de proprietari, de aceea, ar trebui sa se discute in primul rand cu administratorul si cu presedintele asociatiei. De asemenea, trebuie contactate persoane fizice sau juridice autorizate sa execute lucrari de cadastru, din judetul de resedinta pentru a vedea care sunt costurile pe care le implica un asemenea demers. Exista posibilitatea de de a se face intabularea individual, cu conditia de a suporta costurile pentru intabularea blocului, de aceea trebuie sa se afle in primul rand care sunt aceste costuri.
 6. In conditiile in care pentru un teren primit prin reconstituire nu s-a efectuat intabularea in timpul vietii proprietarului, iar dupa decesul acestuia trebuie facuta succesiunea, cat costa operatiunea de intabulare. Exista facilitati pentru persoanele cu venituri reduse?
  Problema are mai multe aspecte: – succesiunea nu este conditionata de intabulare, deci succesiunea se poate efectua la un birou notarial si fara a avea intabularea, iar tarifele sunt cele pe care le practica fiecare birou notarial – in privinta intabularii, daca se doreste a fi facuta, aceasta este optiunea proprietarului. Intabularea este absolut necesara doar daca se doreste vanzarea terenului sau efecturea unei anumite tranzactii cu el. In cazul in care se doreste efectuarea intabularii, proprietarul trebuie sa se adreseze unei persoane fizice sau juridice autorizate sa execute lucrari de cadastru, acestia avand propriile lor tarife. Intabularea titlului de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara este gratuita. Inscrierea certificatului de mostenitor, insa, se plateste, iar tariful se calculeaza in momentul inscrierii.
 7. Exista vreo dispozitie conform careia dupa ce ai cumparat o proprietate trebuie sa o intabulezi intr-un anumit termen ?
  Din punctul de vedere al Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara nu exista o prevedere care sa oblige la intabulare intr-un anumit termen. Intabularea reprezinta optiunea proprietarului. Trebuie precizat insa ca proprietarul nu va putea efectua nicio operatiune cu respectiva proprietate – de ex vanzare sau alte operatiuni – fara a fi inscris in cartea funciara. De asemenea, proprietarul trebuie sa se intereseze care sunt obligatiile sale din punct de vedere fiscal cu privire la declararea proprietatii, insa acestea nu fac obiectul activitatii OCPI. In ceea ce priveste strict atributiile OCPI, el isi poate intabula proprietatea oricand doreste.
 8. In care regiuni, judete sau orase din Ardeal, Maramures, Crisana, Banat si Nordul Moldovei a incetat aplicabilitatea Decretului Lege nr. 115/1938 denumit in continuare Decretul, cu privire la efectele constitutive de drepturi ale inscrierilor in carteafunciara? In particular, de cînd a incetat sa se aplice Decretul in fiecare din regiunile, orasele sau judetele respective?
  Legea 7/1996 a extins sistemul de carte funciara la nivelul intregii tari. Art. 27 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 dispune “Inscrierile devin opozabile de la data inregistrarii cererii “, fara a face diferenta intre cartile funciare vechi si cartile funciare nedefinitive, statuînd astfel ca indiferent de tipul de carti inscrierile au efect de opozabilitate. Art. 60 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 prevede ” In regiunile de carte funciara supuse D.L. nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiunilor privitoare la cartile funciare sau, dupa caz, Legii nr. 242/1947 pentru transformarea cartilor funciare provizorii din Vechiul Regat in carti de publicitate funciara, inscrierile privitoare la imobile, cuprinse in cartile funciare sau, dupa caz, in cartile de publicitate funciara, vor continua sa fie facute in aceste carti, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.
 9. Va rugam sa ne precizati care sunt actele necesare pentru dovedirea dreptului de proprietate sau altor drepturi reale asupra imobilelor, urmînd a face o analiza distincta in functie de legea aplicabila, respective Legea si Decretul. In opinia noastra, ar trebui solicitate actul de proprietate, incheierea de inscriere a dreptului in cartea funciara si extrasul detaliat de carte funciara. Considerati ca aceste acte sunt suficiente pentru a face dovada drepturilor mai sus aratate? Daca nu, va rugam sa ne faceti orice precizare suplimentara.
  Dreptul de proprietate se dovedeste cu actul de proprietate; incheierea de inscriere in cartea funciara a actului de proprietate dovedeste efectuarea operatiunilor in scopul opozabilitatii fata de terti; cuprinsul cartii funciare se dovedeste cu extrasul de carte funciara care prezinta situatia cadastral – juridica in vigoare a imobilului, obiect al drepturilor tabulare, conf. art. 98 din Ordinul nr. 2371/C/1997. Copia certificata “conform cu originalul” dupa cartea funciara, prezinta istoricul cadastral-juridic de la momentul deschiderii cartii funciare respective fara a certifica o situatie la zi. Interpretarea cu privire la continutul acestei copii ramîne la latitudinea solicitantului.
 10. Care sunt riscurile neprezentarii oricaruia din urmatoarele acte incheierea de inscriere in cartea funciara, extrasul detaliat de carte funciara, acte de proprietate, contract de vînzare – cumparare, contract de schimb, contract de schimb, contract de donatie, ordonanta de adjudecare, autorizatie de construire si proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, si alte acte prevazute de lege; in oricare din cazurile in care se aplica Decretul sau Legea?
  Riscul neprezentarii actului autentic prin care s-a dobîndit dreptul de proprietate consta in imposibilitatea de a face dovada dreptului de proprietate,iar lipsa extrasului de carte funciara face ca dreptul de proprietate sa nu fie opozabil tertilor, conform art. 27 alin.1 Legea nr. 7/1996. Cel care invoca cuprinsul cartii funciare este pus la adapost pîna la proba contrara.
 11. Va rugam sa ne precizati daca exista obligatia eliberarii si comunicarii incheierii de inscriere/respingere a inscrierii oricarui drept real, indiferent de regiunea din România in care se procedeaza la inscriere, avînd in vedere atît dispozitiile Legii cît si ale Decretului?
  Conform art.52 alin. 1 din Legea nr. 7/1996, incheierea de carte funciara se comunica celui care a cerut inscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic, precum si celorlalte persoane interesate potrivit mentiunilor din cartea funciara, cu privire la imobilul in cauza, in termen de 20 de zile de la pronuntarea incheierii, dar nu mai tîrziu de 60 de zile de la data inregistrarii cererii.

 12. Daca raspunsul la intrebarea nr. 8 este pozitiv, va rugam sa mentionati care sunt modalitatile de comunicare, cu precizarea daca se face la cerere sau din oficiu, a incheierii de inscriere/respingere a inscrierii dreptului real in cartea funciara.
  Incheierea de admitere/respingere a inscrierii in cartea funciara se comunica din oficiu celui care a cerut inscrierea precum si celorlalte persoane interesate potrivit mentiunilor din cartea funciara, conform art.52 alin. 1 din Legea nr. 7/1996.
 13. De asemenea, va rugam sa ne precizati care este termenul in care biroul de carte funciara are obligatia comunicarii incheierilor de inscriere/ respingere a inscrierii dreptului real, in cazul in care aceasta obligatie exista, conform prevederilor Legii si Decretului.
  Comunicarea incheierilor de admitere/respingere a inscrierii in cartea funciara se comunica in termen de 20 de zile de la pronuntarea incheierii, dar nu mai tîrziu de 60 de zile de la data inregistrarii cererii, conform art. 52 alin. 1 din Legea nr. 7/1996.
 14. Exista practica distincta in functie de regiunile din tara in ceea ce priveste obligativitatea/modalitatea/termenul de comunicare a incheierilor de inscriere/respingere a inscrierii oricarui drept real in cartea funciara?
  Incheierile de carte funciara trebuie comunicate persoanelor indreptatite si in termenele prevazute de lege indiferent de regiunea din tara unde este situat biroul de carte funciara, conform art. 52 alin. 1 din Legea nr. 7/1996. In practica, comunicarea se face prin notarul public, mandatar legal al partilor din contract sau prin posta.

 15. Care sunt persoanele indreptatite sa semneze incheierile de inscriere/respingere a drepturilor reale, astfel incît sa se asigure legalitatea acestui act ?
  Incheierea de carte funciara de admitere/respingere se va semna atît de registrator cît si de asistentul registrator, conform art. 50 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 si art. 25 alin. 1 din Ordinul nr. 2371/C/1997.
 16. Exista obligativitatea notarii interdictiilor de inchiriere, inclusiv leasing-ului imobiliar a unui imobil ipotecat in favoarea bancii, avînd in vedere dispozitiile legale aplicabile, Decretul sau Legea si consimtamîntul expres al titularului dreptului de proprietate asupra imobilului in cauza ?
  Interdictiile conventionale sunt temporare. Acestea trebuie expres pre-vazute in cererea de inscriere pentru notarea in cartea funciara cu plata tarifului aferent, precum si in contractul de garantie imobiliara autentificat de un notar public si care individualizeaza bunul imobil prin numar de carte funciara, localitate, numar cadastral conform art. 84 lit. h din Ordinul nr. 2371/C/1997.
 17. In baza legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitiile imobiliare, banca isi poate inscrie in cartea funciara dreptul de ipoteca asupra constructiei viitoare instituit in favoarea sa conf. contractului de ipoteca. Va rugam sa ne precizati daca ulterior edificarii constructiei confirmata prin procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, birourile de carte funciara au obligatia reactualizarii din oficiu a inscrierii dreptului de ipoteca asupra constructiei finalizate.
  La momentul inscrierii constructiei in baza autorizatiei de construire, a procesului – verbal de receptie si a documentatiei cadastrale, ipoteca inscrisa asupra bunului viitor va greva acum constructia finalizata.