Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate[Ultimul amendament în 26 iunie 2020]
Ordinul nr. 600/2023  privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară
Ordinul nr. 1/2020 [Ultimul amendament în 22 iunie 2021] privind aprobarea Regulamentului privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară[Ultimul amendament în 22 iunie 2021]
Ordinul nr. 819/2016 [Ultimul amendament în 17 iunie 2021] privind aprobarea Procedurii şi a modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale[Ultimul amendament în 17 iunie 2021]
Ordinul nr. 107/2010 [Ultimul amendament în 19 mai 2020] pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea şi recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României[Ultimul amendament în 19 mai 2020]
Ordinul nr. 1523/2017 [Formă aplicabilă la 11 decembrie 2018] privind aprobarea Normelor tehnice pentru realizarea seturilor de date spaţiale privind reţelele de utilităţi publice[Formă aplicabilă la 11 decembrie 2018]
Ordinul nr. 1764/2019 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate[Ultimul amendament în 13 august 2020]
Ordinul nr. 1445/2016 [Ultimul amendament în 31 decembrie 2019] privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora [Ultimul amendament în 31 decembrie 2019]